Najave događanja

NASLOVNICA

Impresum

Ravnatelj NIU “Hrvatska riječ”
Ivan Ušumović (direktor@hrvatskarijec.rs)

Glavna i odgovorna urednica
dr. sc. Jasminka Dulić  (urednica@hrvatskarijec.rs)

Pomoćnik i zamjenik glavne i odgovorne urednice
Zvonko Sarić


Lektor
Zlatko Romić

Redakcija  

Davor Bašić Palković (urednik rubrike kultura i urednik Kužiša)
Dražen Prćić (urednik rubrike sport i zabava i urednik web portala)
Željka Vukov (urednica društvene rubrike i urednica Hrcka)
Zlata Vasiljević (novinarka dopisništva Sombor)
Suzana Darabašić (novinarka dopisništva Srijem)

mail: ured@hrvatskarijec.rs

Šef dopisništava i korektor
Mirko Kopunović 

Tehnička redakcija
Thomas Šujić (tehnički urednik)
Jelena Ademi (grafička urednica)

v. d. urednika nakladničke djelatnosti
Zvonko Sarić (naklada@hrvatskarijec.rs)

Fotografije
Nada Sudarević  

Urednik web izdanja
Davor Bašić Palković

Administracija
Branimir Kuntić (pravnik@hrvatskarijec.rs)
Ljubica Vujković Lamić (tajnice@hrvatskarijec.rs)
Zdenka Sudarević Marko (distribucija@hrvatskarijec.rs)

Komercijalistica
Mirjana Dulić (komercijala@hrvatskarijec.rs)

Upravni odbor NIU »Hrvatska riječ«
Vesna Prćić (predsjednica)
Ladislav Suknović (zamjenik predsjednice)
Martin Bačić
Antun Borovac
Josip Dumendžić
Petar Pifat
Josip Stantić
Andrej Španović
Thomas Šujić

Nadzorni odbor NIU »Hrvatska riječ« 
Blaško Stantić
Miroslav Lečer
Ljubica Vujković Lamić 

Vijeće novina NIU »Hrvatska riječ« 
Mirko Sebić, predsjednik
Marija Lovrić, zamjenica predsjednika
Željko Pakledinac
Josip Pavlović 

Nakladničko vijeće  NIU »Hrvatska riječ«
Tomislav Žigmanov, predsjednik
Marina Balažev
Željka Zelić
Vlč.Marko Kljaić
Davor Bašić Palković

Žiro račun: 355-1023208-69
Tisak: Doo Magyar Szó Kft Novi Sad


List je upisan u Registar javnih glasila Agencije za privredne registre Republike Srbije pod registarskim brojem: NV000315
COBISS SR-ID 109442828

CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
32+659.3(497.113=163.42)

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti