Najave događanja

NASLOVNICA

Natječaj za stipendije

09.01.2018 12:19
Hrvatska daje 100 stipendija za studij u tom zemlji

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske 500 stipendija za akademsku godinu 2017./18., od čega 100 stipendija za studij u Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti-pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

U odnosu na prošle natječaje, ove godine je prvi puta uvedena i prijava elektroničkim putem. 

Prijava za dodjelu stipendija se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice:

https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti preporučeno poštom na adresu: 

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
s naznakom:
»za Natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2017./2018.«

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je do 29. siječnja 2018. godine. 

Prijave dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, nepotpune prijave ili prijave koje sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i potrebnom Natječajnom dokumentacijom, prijave koje nisu popunjene u odgovarajućem e-prijavnom obrascu putem računalnog sustava te su podnesene na drugi način suprotno tekstu Natječaja, neće se razmatrati.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10 do 15 sati na brojevima telefona: +385-1/644-46-57, +385-1/644-46-92 ili putem elektroničke poruke na adresi: stipendije@hrvatiizvanrh.hr. 

Uvodnik

Tjedni komentar

Blaćenje i odgovornost

Nije samo stvar Hrvata već stvar vladavine zakona u kojoj se ne tolerira tako olako kršenje zakona, etičkih i profesionalnih normi

Vijesti