Najave događanja

NASLOVNICA

Čeljad traži kruva tamo di ga ima

21.04.2017 00:00, Rubrika: Bać-Ivin štodir , Broj: 731

Prošo i Uskrs, bać Iva nikako da se trgne. Još o zimus zaredalo mu se zlo na zlo, ko da mora baš sve na njega. Stalo mu se redom koišta kvarit, ne mož se naplaćat majstorima. U prsa mu ope izdaleka probada, samo se boji da ope ne spade na ruke doktorma. Ne išće mu srce ni trukovat, što najviše volji, sve mu ide nikako jedva pa silom. Dušu mu ništa jako pritiska, a ni sam ne zna šta. Što više štodira, manje zna. E, misli se, da je pokojni dada još uvik živ, vada bi mu jedino on zno rastolmačit šta ga to snašlo. Dada već deset godina piva sa anđelima, a on se istom sad osića ko da brež njega osto gol i sam. U sve što mu se izdešavalo zaputo se ko pile u kućine, pa nikako već izajt iz toga kola. Više put znade otit u stražnji dvor, sist na panj na drnjaku, pa sidit i štodirat i po nikoliko sati. Zagrli tako Taksu i divanit mu, divani, ne zna stat. Njemu može reć sve što mu teško na duše, baram zna da neće nikomu izdivanit. Taksa, ope, ko kako čeljade, zagleda se u njega, pa kako mu bać Iva divani, tako nadigne uši, zagleda mu se oči, mrda glavom i ispod glasa škumiće, ko da sve razumi. Jako ga stego, pa malo i zasuzijo. Eto, misli se, vada i ker imade dušu. Digo se i ošo u pridnji dvor, Taksa za njim. Unišo u kujnu, ociko skrajčić o kuvane šunke i do mu. Oma se tude stvorijo i mačak, pa i njemu do komatić. Ostalo još fanj o Uskrsa, pripravili se dobro, velu ne smije falit, obadve cure jim javile da će dojt istom na Veliku subotu. Deran o starije ne može, ope ošo na teren, čak u Švapcku. I bać Ive i njegove srce na mistu, potli dugo vrimena makar dva dana svi zajdno bili zastalom. Zoto i nisu kuvali ribe na Veliki petak, neg u subotu. Ribe i tista se obadve najile slatko, al na Uskrs ujtru na svetenje nisu baš jako prisnapile. Velu, teško jim za trbu, a boju se i da se ne ugoju. Ne bi ni mlada luka, jako će se ositit. A baš ga obadve jako voljile, još odmalena. Nisu prisnapile ni na kolače i oni jim teški. Na Vodeni ponediljak ošle obadve, svaka u svoju varoš. Bać Ive se steškalo. Uskrs mu bijo jako lip, jedino kratko trajo. I njegova malo malo, pa teško izdane. Vada je se sve skupilo. Vi dana će u Švapcku, samo čeka da je javu ka će se krenit. Iće u jagode na par miseci. Bać Ive ni drago, ni ni njoje, al obadvoj vidu da se mora tako. Koliko samo nji jal ko naši, jal ko strancki gazda, al u fabrikama u naše države, nadniču, nadniču, a nadnice nikako da dobiju. Kasnu jim i po nikoliko miseci, a no što oni tribu poplaćat, niko neće čekat. Ako samo za dan–dva prikardašiš vrime do kojega triba platit, oma bi ezekvirali. Eto i njegova. U te njezne ledare za Uskrs dobila nadnice što ji napravila još za Marino. A još misec dana pri Uskrsa samo jim obećavali, laganju ni bilo kraja ni konca. U petak jim obećavali za ponediljak–utorak, utorak za do kraj nedilje. Žalit se ne mož nikomu, jal država dobro čuva gazde, a ne rabadžije. Zoto čeljad i mora it tražit kruva tamo di ga ima, kolikogod bijo gorak..

Uvodnik

Tjedni komentar

Blaćenje i odgovornost

Nije samo stvar Hrvata već stvar vladavine zakona u kojoj se ne tolerira tako olako kršenje zakona, etičkih i profesionalnih normi

Vijesti