Najave događanja

NASLOVNICA

Kada su preci gradili crkvu...

11.08.2017 00:00, Rubrika: Subotica iz istog kuta, Broj: 747

Crkva Srca Isusova u Tavankutu izgrađena je 1910. godine, kasnije i škola i drugi objekti i kuće u nastajanju urbanog naselja Donji Tavankut. Projektna dokumentacija iz 1908. godine, s precizno urađenim nacrtima i predračunima o materijalima potrebnim za ovaj impozantni objekt, čuva se u Povijesnom arhivu Subotice (F: 275.10.4) i predstavlja vrijedno svjedočanstvo o planu izgradnje svakog segmenta tavankutske crkve. Na fotografiji je jedan od nacrta iz 1908., s prikazom dva presjeka crkve po projektu, tijekom priprema za njenu izgradnju. U realizaciji planova bilo je izvjesnih odstupanja, naime, planirana je bogatija fasada nego što je kasnije izvedena.
Grad je podigao tavankutsku crkvu. Ali, tome je prethodilo puno rasprava o lokaciji objekta. Prema predaji, rasprave su se odnosile na to hoće li crkva biti izgrađena u Gornjem Tavankutu ili u Mirgešu, a završile su se dogovorom o izboru lokacije crkve koja se nalazi između ova dva naselja. Tako je, kažu, nastao Donji Tavankut. Prema podacima iz knjige Crveni pesak autora Josipa Klarskog (izdanje Subotičkih novina 1985. godine), parcelisanje sadašnjeg centra sela u Donjem Tavankutu završeno je 1906. godine. Naime, grad je već ranije počeo rasprodavati pašnjake i »pisak« u svom vlasništvu (i crkva je građena na »pisku« kao manje vrijednom zemljištu). »Tako se u Tavankutu naselje formira na paradoksalan način: prvo se naseljava ivica, u sredini je pašnjak koji se tijekom godina sve više sužava i na kraju postaje – centar...« (iz knjige Crveni pesak, str. 14).

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti