Najave događanja

NASLOVNICA

Predstavnici nacionalnih manjina – ISKLJUČENI

06.10.2017 00:00, Rubrika: Aktualno, Broj: 755
Okončana javna rasprava

Prošloga tjedna okončana je javna rasprava na planu slanja i dostavljanja primjedbi na prijedlog nacrta Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2020., a usvojen je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja. Predstavnici niti jednog savjeta nacionalnih manjina nisu bili pozvani sudjelovati u radnim skupinama za izradu ovih dokumenata, što predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeće Darko Sarić Lukendić ocjenjuje kao lošu praksu. 
»Naša kontinuirana primjedba jest da pojedine državne institucije iz svojih aktivnosti u potpunosti isključuju ili ne prepoznaju potrebu da uključe predstavnike nacionalnih savjeta nacionalnih manjina kada je nekakava aktivnost na djelu koja se tiče ostvarivanja položaja ili prava nacionalnih manjina«, kaže Sarić Lukendić. 
 
Strategija kulture
 
Odsustvo sudjelovanja predstavnika nacionalnih savjeta nacionalnih manjina iz radne skupine koja je radila nacrt Strategije razvoja kulture Republike Srbije prema Sarić Lukendiću rezultiralo je prijedlogom nacrta koji će biti iznimno štetan za položaj nacionalnih manjina. 
Kako objašnjava, jedna od spornih stavki iz Nacrta su afirmativne mjere za medije i nakladničke kuće koji svoje sadržaje plasiraju na ćirilici. Ukoliko se ostvare prijedlozi iz Strategije kojima se predviđaju porezne olakšice za medije i nakladničke kuće koje svoje sadržaje objavljuju na ćirilici, nasuprot kućama i medijima koji objavljuju na latinici, predviđa se i obveza elektroničkih medija da im 50 posto titlova bude na ćirilici. 
Sarić Lukendić smatra kako bi ove mjere mogle dovesti do protjerivanja latiničnog pisma iz javnog prostora Srbije što bi se loše odrazilo na nacionalne manjine, jer bi to rezultiralo isključivanjem ili težom dostupnošću onih medijskih i kulturnih sadržaja koji se objavljuju na prodručju Srbije na srpskom jeziku.
HNV je dostavio primjedbu u kojoj je zatraženo da se navedene odredbe izmijene iz Strategije, ali odgovor još nisu primili iako je nacrt usvojen. Sarić Lukendić kaže da su prijedlozi HNV-a u dobroj mjeri usuglašeni sa zajedničkim prijedlogom sjednice Koordinacije nacionalnih vijeća. 
»Da je Strategijom predviđena svojevrsna promidžbena kampanja ili da su predviđene aktivnosti kojima se popularizira ćirilica svakako bismo pozdravili. Međutim, ukoliko se jednim rigidnim administrativnim zakonskim pristupom nameću dodatni porezni tereti za sadržaje na latinici, jer nema poreznih olakšica kao za medije na ćirilici, smatramo da se cilj neće postići, samo će se stvarati dodatni antagonizam što je posve nepotrebno i štetno ako govorimo o suživotu ovdje u Srbiji.«
Sarić Lukendić kritizira i nedosljednost Ministarstva kulture i informiranja jer su predstavnici nacionalnih manjina za izradu Strategije razvoja informiranja pozvani u radnu skupinu, dok u istu za izradu Strategije kulture nisu.« 
 
Nedosljednost
 
Na sada već usvojeni Zakon o izmjena i dopunama Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja glavni amandman koji je HNV dostavio odnosio se na prava nacionalnih vijeća da osnivaju javne obrazovne ustanove, jer, kako navodi Sarić Lukendić, pravi jasnu distinkciju što je javna, a što privatna obrazovna ustanova. 
»Naš je amandman išao u pravcu toga da ustanove koje bi osnivali nacionalna vijeća dobiju status javne ustanove čime bi im se garantiralo proračunsko financiranje. Nažalost, taj amandman nije prihvaćen i ustanove i institucije koje osnivaju nacionalna vijeća po novom, a i ranije važećem Zakonu o osnovama sustava obrazovanja i odgoja imat će status privatne ustanove što znači da će se morati  financirati iz drugih, a ne proračunskih izvora.«
Sarić Lukendić napominje da je prije odluke Ustavnog suda Mađarsko nacionalno vijeće preuzelo osnivačka i upravljačka prava nad nekoliko obrazovnih ustanova koje se sve vrijeme financiraju redovito iz proračuna Srbije. 
»Do jučer po zakonu, a i sada po novom zakonu to je protuzakonito rješenje«, upozorava Sarić Lukendić i upućuje upit nadležnim državnim institucijama ako je jednima određeno pravo dano, zašto je to pravo drugima uskraćeno. 
Prema usvojenom Zakonu, nacionalna vijeća nacionalnih manjina i dalje imaju prava osnivati ustanove u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika i pisma.
J. D. B. 

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti