Najave događanja

NASLOVNICA

Suradnja i komunikacija - neizostavan dio obrazovanja

10.11.2017 00:00, Rubrika: Subotica, Broj: 760
Sanjin Ivašić, profesor hrvatskog jezika i književnosti u Politehničkoj školi Subotica

U provedbi nastave na hrvatskom jeziku u osnovnim i srednjim školama u Subotici velik značaj imaju nastavnici, odnosno profesori hrvatskoga jezika iz Hrvatske koji, u okviru programa Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u ovom gradu borave četiri školske godine.
Jedan od njih je Sanjin Ivašić, profesor hrvatskog jezika i književnosti iz Rijeke, kojem je ovo druga školska godina u subotičkoj Politehničkoj školi. Osim kao predavač, angažiran je i prilikom susreta učenika hrvatskih odjela ove škole s učenicima srodnih srednjih škola iz Hrvatske. Tako je bilo i prilikom posljednjeg druženja subotičkih, dubrovačkih i karlovačkih srednjoškolaca u Subotici od 26. do 29. listopada.
Koji je Vaš zadatak prilikom organiziranja susreta subotičke sa srodnim srednjim školama iz hrvatskih gradova?
Suradnja i komunikacija neizostavan su dio obrazovanja u suvremenom globaliziranom svijetu, a takve je trendove prepoznala i Politehnička škola, koja učenicima koji se školuju na hrvatskom nastavnom jeziku omogućuje druženje i upoznavanje s vršnjacima iz Hrvatske. Da bi se takve suradnje mogle realizirati, važno je da ih prepoznaju i podrže institucije. Kao zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske posebno me raduje da su ovakvi susreti oduvijek imali i konkretnu podršku toga državnoga tijela. S druge strane, važan su element entuzijazam i otvorenost ravnatelja i nastavnika škola. U provedbi nastave na hrvatskom jeziku u Vojvodini krucijalna je i podrška Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, koje je također uvijek znalo prepoznati i podržati ovakve inicijative. Uloga mene kao zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja u tom je slučaju prvenstveno koordinatorska, gdje se komunikacijom s partnerskom školom dogovaraju detalji aktivnosti, a s partnerskim institucijama potrebna logistička podrška. Ovdje bih još dodao da se za učenike hrvatskih odjela svake godine organizira i izlet u Zagreb. U realizaciju ove ekskurzije, osim Hrvatskog nacionalnog vijeća i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, uključeni su i Grad Zagreb te Zagrebačka županija.
Ovo je druga školska godina kako predajete hrvatski jezik i književnost u Politehničkoj školi. Kakvi su po Vama uvjeti za odvijanje nastave na hrvatskom kada je u pitanju predmet Hrvatski jezik i književnost, kao i ostali predmeti?
U Politehničkoj školi nastava se na hrvatskom nastavnom jeziku izvodi od školske 2010./11. godine tako da je nastavna praksa do danas već uvelike uhodana. Na hrvatskom jeziku svake se godine upisuje jedan razredni odjel, a prošle je godine prvi puta to bio smjer arhitektonski tehničar. Osim ovoga smjera nastavu na hrvatskom jeziku slušaju dvije generacije kombiniranog smjera tehničar grafičke dorade, fotograf i tehničar tiska, te jedna generacija smjera izvođač instalaterskih i završnih graditeljskih radova. U svakom od navedenih smjerova nastava Hrvatskog jezika i književnosti izvodi se prema hrvatskom četverogodišnjem programu za strukovne škole, po tri nastavna sata tjedno. Budući da u Srbiji još ne postoje odobreni udžbenici za nastavu Hrvatskoga jezika i književnosti, u nastavi se kao pomoćna sredstva koriste udžbenici odobreni za isti predmet u Hrvatskoj. No, školu čine ljudi, a upravo je pomoć i suradnja kolega i ravnatelja ono što bih istaknuo prije svega kada promišljam o uvjetima realizacije nastave.
Član ste Aktiva nastavnika i profesora hrvatskog jezika u okviru Hrvatskog nacionalnog vijeća. Koja je uloga ovog aktiva i na čemu se trenutačno radi?
Aktiv brine o kvaliteti nastave u osnovnim i srednjim školama, a sudjeluje i u organizaciji i provedbi natjecanja iz hrvatskog jezika te organizaciji i provedbi mature za predmet Hrvatski jezik. U tijeku je i izrada obrazovnih standarda za osnovne i srednje škole, koji će podići kvalitetu nastave, ali i omogućiti provedbu državne mature za predmete Hrvatski jezik i Hrvatski jezik i književnost.
Urednik ste polugodišnjeg školskog lista tavankutske Osnovne škole Matija Gubec – Gupčevi školarci. Od kada izlazi ovaj list i kakav mu je koncept?
Prvi broj Gupčevih školaraca izašao je u veljači 2013. godine, a već od školske 2013./14. godine redovito izlazi dva puta godišnje. U listu je naglasak stavljen na učeničke radove, kao i na tekstove koji odgovaraju njihovim interesima. Posebno je važna rubrika u kojoj se daje pregled učeničkih i školskih aktivnosti, kojih je u Tavankutu uistinu pregršt te uspjeha koje naši učenici ostvaruju na raznim natjecanjima.
I. P. S.
 

Uvodnik

Tjedni komentar

Glasovanje nogama

Ono što nisu učinile ratne devedesete, učinit će, po svemu sudeći vrijeme produljene tranzicije

Vijesti